Được hỗ trợ bởi
kiến trúc GeForce® GTX 1650 NVIDIA Turing ™ và GeForce Experience ™
Tích hợp với giao diện bộ nhớ 4GB GDDR6 128bit,
80mm Quạt cánh độc đáo
Kích thước thẻ nhỏ gọn 170 mmXung nhịp lõi 1635 MHz (Thẻ tham chiếu: 1590 MHz)

  •