Hotline: 032.601.2538
Tính năng
Form nguồn
Chứng nhận 80 Plus
Mã SP: 0 PSU Silverstone Strider 80 Plus Platinum 1200w
PSU Silverstone Strider 80 Plus Platinum 1200w 5.720.000đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Mã SP: 0 PSU Silverstone Strider 80 Plus Platinum 1000w
PSU Silverstone Strider 80 Plus Platinum 1000w 4.680.000đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Mã SP: SP004628 PSU Silverstone VIVA 80 Plus Bronze 650w
PSU Silverstone VIVA 80 Plus Bronze 650w 1.290.000đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mã SP: SP004627 PSU Silverstone VIVA 80 Plus Bronze 550w
PSU Silverstone VIVA 80 Plus Bronze 550w 1.190.000đ
Còn hàng Thêm vào giỏ