[Case modding] Thermaltake Core P3 build - Gold LUX

02-01-2020, 10:39 pm
----------------------------------------------------------
CỬA HÀNG MÁY TÍNH GLAND
Địa Chỉ: Gland– Số Nhà 38 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện Thoại : 032.601.2538 - 024.3537.4653
----------------------------------------------------------
Hãy chia sẻ bài viết này: