Giỏ Hàng Của Bạn
Your Cart is empty.
0

RESERVOIR - TANK CHỨA NƯỚC

Reservoir-Tank chứa nước là một phần của vòng tuần hoàn của hệ thống tản nhiệt nước. Là nơi chứa nước/dung dịch làm mát trước khi chúng đến bơm để được bơm đẩy đi làm mát các linh kiện.

Reservoir-Tank chứa nước có thể lắp đặt như một đơn vị độc lập hoặc là một phần của bộ kết hợp Pump/tank.

Gland có các loại Tank chứa nước có thể sử dụng ở hầu hết các kích cỡ của hệ thống tản nhiệt nước. Do đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một tank chứa nước phù hợp với nhu cầu của bạn.

© 2017 Gland Hà Nội. Thiết kế Website bởi Vozear.